Načítavam...
sk | en

Hľadanie
Nealkopédia


> BALENÁ VODA

Balená voda predstavuje jednotný názov pre vodu balenú do spotrebiteľského balenia. Zaraďujeme sem liečivú vodu, prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu. Medzi vodou, ktorá nám tečie z vodovodných kohútikov, a balenými vodami sú zásadné rozdiely. V pôvode, kvalite, zložení, čistote, legislatíve a v mnohých ďalších ukazovateľoch.
Prírodná minerálna a pramenitá voda je prírodným zdrojom tekutín, potrebným na hydratáciu organizmu. Má preukázateľné zdravotné benefity vzhľadom na špecifické zloženie a charakteristický obsah minerálnych látok a stopových prvkov.

Prírodné minerálne vody a pramenité vody pochádzajú výlučne z osobitne určeného podzemného zdroja, ako sú prírodné pramene, žriedla alebo vrty a musia vykazovať stabilné zloženie minerálnych látok. Prírodná minerálna a pramenitá voda musí byť v zmysle zákona mikrobiologicky čistá. Od obyčajnej pitnej vody sa dá jasne odlíšiť svojou pôvodnou čistotou, ako aj charakteristickým obsahom minerálnych látok, pričom obidve vlastnosti sú zachované vďaka podzemnému pôvodu, ktorý je chránený pred každým rizikom znečistenia. Tieto kritériá sú uvádzané v Prílohe č. I Smernice 2009/54/EC o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd.

Pri balených vodách, dezinfekcia, ani žiadne iné chemické úpravy nie sú povolené. Výroba je prísne obmedzená na odstraňovanie nestabilných zložiek, ktoré sa vo vode prirodzene vyskytujú, ako napríklad železo. Charakteristické zložky, ktoré dodávajú vode jej prirodzenú minerálnu stabilitu a chuť, nesmú byť zmenené. Kvalita a bezpečnosť sú zabezpečené systémom priameho plnenia do špeciálne uzatvorených vysokokvalitných obalov tak, aby boli doručené konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom stave.