Načítavam...
sk | en

Hľadanie
Nealko priemysel

Trh s nealkoholickými nápojmi zahŕňa širokú škálu produktov od klasických limonád, kolových nápojov či ochutených minerálnych alebo pramenitých vôd, cez ovocné šťavy, nektáre, ľadové čaje až po energetické či športové nápoje.

Ponuka je rozmanitá a nealko priemysel sa snaží neustálymi inováciami prinášať produkty, ktoré uspokoja požiadavky súčasného spotrebiteľa.  To zahŕňa rozličné príchute, veľkosti balení, či celý rad nápojov s nízkou alebo žiadnou energetickou hodnotou, ktoré v súčasnosti predstavujú až 30% z predaja nealko nápojov na mnohých európskych trhoch.

Zodpovedný výber

Našim cieľom je spolupôsobiť pri vytváraní legislatívneho prostredia, priaznivého pre podnikateľské a investičné aktivity v nealko priemysle a v potravinárstve a podporovať rozvíjanie pitného režimu ako dôležitého faktora zdravia obyvateľstva.   

Rozmanitosť

Vďaka neustálym inováciám a dynamickému vývoju nových produktov sa výrobcovia nealkoholických nápojov neustále snažia ponúknuť spotrebiteľom širokú možnosť výberu, ktorá umožní uspokojiť ich preferencie bez rozdielu veku, zdravotného stavu alebo príležitosti.

Škála nápojov, ich druhov, či príchutí je navrhnutá pre dnešného spotrebiteľa tak, aby mal vhodný nápoj, podľa svojich preferencií,  či už pre  príležitostné osvieženie alebo  pravidelnú hydratáciu, vždy po ruke v rozličných baleniach.

Nealko priemysel je v tomto smere výrazne inovatívnym odvetvím s takmer 40% produktov, ktoré boli uvedené na trh v posledných piatich rokoch.

Európsky trh  v súčasnosti ponúka takmer 2.000 rôznych značiek nápojov, 9.000 rozličných produktov,  ak vezmeme do úvahy všetky príchute a približne 100.000 nápojových možností, pokiaľ ide o rozličné veľkosti balenia či obalové materiály.

Hydratácia

Voda predstavuje polovicu, až tri štvrtiny hmotnosti ľudského tela a jej obsah sa mení v závislosti od veku. Množstvo vody, ktoré potrebujeme dodať do organizmu u zdravých ľudí je regulované pocitom smädu. Starší ľudia vekom však strácajú pocit smädu, pijú málo a sú častejšie ohrození dehydratáciou.

Vo všeobecnosti platí, že dospelý človek by mal vypiť cca 20 – 40 ml tekutín na 1 kg telesnej hmotnosti za 24 hod., čo je cca 2 až 3 l tekutín denne.

Potreba tekutín je však veľmi individuálna a je závislá od mnohých vonkajších a vnútorných faktorov – napr. od telesnej hmotnosti, veku a pohlavia, zloženia a množstva stravy, telesnej aktivity, teploty vzduchu alebo zdravotného stavu.

Denná potreba sa môže pohybovať od jedného litra na deň , u človeka so sedavým zamestnaním, ktorý konzumuje prevažne zeleninové, obilninové jedlá s nízkym obsahom soli,  až po niekoľko litrov za deň u človeka, ktorý konzumuje príliš slanú alebo sladkú stravu s malým obsahom tekutín a vysokým obsahom energie a fyzicky intenzívne pracuje alebo športuje. 

Každý si musí nájsť alebo stále nachádzať svoje optimálne množstvo tekutín! 

Základom pitného režimu by mala byť čistá prírodná minerálna alebo pramenitá voda. K celkovému dennému príjmu tekutín však prispievajú aj ostatné nápoje ako sú ovocné a zeleninové šťavy, nealkoholické nápoje, čaj, či tekutiny obsiahnuté v pevnej strave ako je ovocie, zelenina a pod.

Štúdie ukázali, že ľudia dbajú viac o pravidelné pitie, ak majú k dispozícii popri čistej vode, viac druhov nápojov a príchutí. Nealko priemysel ponúka širokú škálu nápojov, ktoré nielen prispievajú k dennej hydratácii, ale prinášajú spotrebiteľovi osvieženie v rôznych príchutiach, s pridaním vitamínov či minerálnych látok, so zníženou alebo žiadnou energetickou hodnotou, aby si aj spotrebitelia, ktorí si strážia príjem kalórií, mohli dopriať nealkoholické nápoje.

Je vedecky preukázané, že už strata 2% vody z tela spôsobuje príznaky dehydratácie, ako sú bolesti hlavy, malátnosť, poruchy sústredenia a strata koordinácie. To znamená, že ak priemerný človek, s váhou 75 kg stratí 1,5 l tekutín začína byť dehydrovaný. Tento fakt je oveľa výraznejší pri deťoch, kedy už strata 0,5 l  tekutín, môže prispieť k nesústredenosti a únave  napr. v škole. 

Informácie pre spotrebiteľov

Výrobcovia nealkoholických nápojov ako prví, v roku 2007 zaviedli schému dobrovoľného označovania „GDA“ (Guideline daily amount) tzv. odporúčaného denného množstva.

Schéma GDA, ktorú spotrebiteľ nájde na etikete nápojov väčšinou vo forme tabuľky alebo tzv. „bubliniek“, uvádza množstvo vitamínov a minerálnych látok obsiahnutých v danom výrobku a percentuálny podiel, ktorým sa daná živina podieľa na odporúčanom dennom množstve. 

Na základe tejto informácie sa spotrebiteľ dozvie do akej miery výrobok zabezpečuje jeho dennú potrebu nutričných látok a slúži tiež ako nástroj na zabezpečenie zodpovedného výberu potravín v záujme dodržiavania zásad zdravého životného štýlu.

Životné prostredie

Členovia AVNM, si plne uvedomujú zodpovednosť akú majú voči životnému prostrediu, v oblasti efektívneho využívania zdrojov, znižovania množstva odpadu a celkového dopadu na kvalitu životného prostredia, v procese výroby a distribúcie nápojov.

Produkcia nealkoholických nápojov má prevažne lokálny charakter, s hlavným zámerom uspokojiť miestne potreby spotrebiteľov či už z hľadiska chuti alebo pohodlia. Väčšina použitých prísad pochádza z miestnych zdrojov a výroba sa tiež nachádza v relatívnej blízkosti spotrebiteľa, ktorý si ho kupuje, čo vedie k zníženiu tzv. potravinových kilometrov.

Voda je pre nealko priemysel kľúčovou surovinou, tvorí zväčša 90% samotného nápoja a je nevyhnutná aj pri samotnej výrobe. Preto ochrana vody, vodných zdrojov ale aj efektívnosť využitia vody použitej pri výrobe nápojov je v centre záujmu priemyslu.

Obaly nápojov sú ďalším elementom, pri ktorom nealko priemysel vyvíja snahu inovovať a investovať zdroje v záujme minimalizovania dopadov na životné prostredie, ako znižovanie hmotnosti obalov, využívanie recyklovaných materiálov a podpora projektov trvale udržateľného rozvoja.
 
Výrobcovia nealko nápojov, ako producenti odpadov z obalov, zodpovedne pristupujú k svojim zákonným povinnostiam v oblasti recyklácie, opätovného používania a energetického zhodnocovania odpadov,  podieľajú sa na edukácii a zapájaní spotrebiteľov do procesov prevencie tvorby odpadov, účasti na separovanom zbere a jeho význame.

Mýty o nealko nápojoch

Sladené nealkoholické nápoje majú vysoký obsah kalórií

Bežný nealkoholický nápoj v 330 ml môže obsahovať približne 139 kalórií. Odporúčaný denný príjem kalórií sa pohybuje medzi 2500 kalóriami pre muža a 2000 kalórií pre ženu. Nízkokalorické  a nekalorické nápoje pritom dnes predstavujú približne 30% európskej produkcie nealko nápojov.

Sladené nealkoholické nápoje obsahujú veľké množstvo cukru

Bežný nealkoholický nápoj v 330 ml môže obsahovať približne 35g cukru, takmer rovnaký obsah cukru sa nachádza napr. v pohári pomarančovej šťavy. Cukor je čisto prírodná surovina, a je súčasťou vyváženej stravy, kedy by mal byť príjem energie prispôsobený jej výdaju.

Zo sladených nealkoholických nápojov sa priberá

Cukrom sladené nealkoholické nápoje obsahujú sacharidy, ktoré majú približne 4 kalórie na gram hmotnosti, pričom tuky majú približne 9 kalórií na gram.

Sladené nealkoholické nápoje dehydrujú

Zdrojom hydratácie je ktorýkoľvek druh tekutých nápojov, ktoré obsahujú vodu od čistej vody, cez šťavy, čaje, nealkoholické nápoje až po polievky, ovocie alebo zeleninu. Vedecká štúdia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) zdôraznila osobitnú úlohu, ktorú zohrávajú nealkoholické nápoje pre svoje hydratačné vlastnosti pri dennom príjme tekutín, nakoľko ľudia dbajú viac o pravidelné pitie, ak majú k dispozícii popri čistej vode viac druhov nápojov a príchutí.