Načítavam...
sk | en

Hľadanie
Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku /AVNM/

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku /AVNM/ je neziskovým záujmovým združením, ktoré vzniklo v roku 1995, aby spolupracovalo pri obhajovaní spoločných záujmov a rozvoji nealkoholického priemyslu na Slovensku. Zastupuje popredných slovenských a zahraničných výrobcov nealkoholických nápojov, prírodných minerálnych a pramenitých vôd, ovocných štiav a nektárov.

Našim cieľom je spolupôsobiť pri vytváraní legislatívneho prostredia, priaznivého pre podnikateľské a investičné aktivity v nealko priemysle a v potravinárstve a podporovať rozvíjanie pitného režimu ako dôležitého faktora zdravia obyvateľstva.

Hlavným predmetom činnosti AVNM je zastupovať záujmy členov predovšetkým v oblasti legislatívy vo vzťahu k orgánom štátnej správy, ako aj vo vzťahu k neštátnym inštitúciám a k verejnosti. Prostredníctvom aktívneho členstva a spolupráce s európskymi združeniami zastupujúcimi nealko priemysel (napr. UNESDA, EFBW) vieme včas informovať o pripravovaných legislatívnych návrhoch na pôde EÚ, rýchlo a efektívne na ne reagovať.